Pásztói Asztalitenisz Club

Amatőr regisztráció

Július 1-től kizárólag csak versenyzési engedéllyel vagy amatőr regisztrációs kártyával lehet szerepelni a megyei és területi versenyeken is. Mindez érvényes a Nógrád megyei CSB-re és versenyeinkre is.
A MOATSZ Intéző Bizottságának
1/2010. számú
határozata
a szabadidős közösségeknek (csapatoknak)
a területi versenyrendszerben
való részvételéről
Sportágunkban évek óta jól bevált gyakorlat, hogy a mind a csapatbajnokságokban, mind az egyéni versenyeken a versenyek alsóbb szintjein lehetővé tesszük olyan közösségek, csapatok részvételét, akik szabadidős közösségekként, bírósági nyilvántartással nem rendelkező alkalmi társulásként kívánnak sportágunkhoz kapcsolódni. Miután ezek a közösségek, csapatok nem tagjai szövetségünknek, alapszabályunk tagságra vonatkozó szabályai, és a sportág nyilvántartási, igazolási és átigazolási rendelkezései esetükben nem alkalmazhatók. Amennyiben azonban a versenyrendszerben való részvételüket lehetővé tesszük, a verseny és játékszabályok, valamint a versenykiírások előírásait velük szemben is alkalmazni, illetőleg érvényesíteni kell. Az e téren történő egységes gyakorlat kialakítása érdekében a MOATSZ Intéző Bizottsága – az elnökség jogkörében eljárva – az alábbi határozatot hozta.
1. A 2010/2011. bajnoki évtől kezdődően a megyei, valamint a fővárosi kerületi szintű bajnokságokban a bírósági nyilvántartással rendelkező sportszervezetek (sportegyesületek, sportvállalkozások) mellett a szabadidős közösségek, csapatok az e határozat rendelkezéseinek figyelembe vételével vehetnek részt.
2. A 2010/2011. évi férfi csapatbajnokságban a bírósági nyilvántartással nem rendelkező, szabadidős közösségként működő csapatokat és az általuk foglalkoztatott sportolókat legkésőbb 2010. augusztus 20. napjáig a területi szövetségeknél, valamint a MOATSZ központi irodájánál regisztrálni (nyilvántartásba venni) kell.
3. A szabadidős közösségek (csapatok) regisztrációját a bajnokságba történő nevezés, valamint a nevezési díj elfogadása jelenti, amelyről a nevezések lezárását követően a csapatokra vonatkozó alapvető adatok (elnevezés, levelezési cím, mérkőzések helyszíne) felsorolásával a megyei, fővárosi szövetségek tájékoztatják a MOATSZ irodáját.
4. A szabadidős közösségek (csapatok) által foglalkoztatott sportolók regisztrációja bajnokságba történő nevezésekkel egyidejűleg leadott személyi adatokat tartalmazó névsor alapján úgy történik, hogy a MOATSZ honlapjáról letölthető versenyengedély-kérő lapot kitöltve és aláírva, „AMATŐR REGISZTRÁCIÓ” megjelöléssel a megyei, fővárosi szövetségek 2010. augusztus 20. napjáig eljuttatják a MOATSZ irodához, amely központilag állítja ki és küldi vissza a „regisztrációs kártyákat” a megyei, fővárosi szövetségeknek. A „regisztrációs kártya” kiváltásáért 100.- Ft eljárási díjat kell fizetni, amelyet a bajnokságot rendező szövetség szed be, és az a rendező szövetséget illeti meg.
5. A „regisztrációs kártyával” rendelkező sportolók nem tekinthetők igazolt sportolóknak szabadidős sportolói státuszukat továbbra is megtartják, azonban a szövetségi csapat és egyéni bajnokságokban csak annak birtokában vehetnek részt.
6. A „regisztrációs kártyával” rendelkező sportolók a szabadidős sportolókra vonatkozó sportorvosi szabályok figyelembevételével (iskolaorvosi, házi orvosi vagy sportorvosi alkalmasság) indulhatnak a versenyeken, és az ellenfél kérésére személyi igazolvánnyal, vagy iskolalátogatási igazolással kötelesek személyazonosságukat igazolni.
7. A 2010. december 20. napjáig benyújtott kérelmek alapján kiállított „regisztrációs kártya” az igazolt versenyzőkhöz hasonlóan teljes körű, azaz a csapatbajnokságban és az egyéni versenyeken való részvételre is jogosít.
8. A regisztrált szabadidő közösségek (csapatok) a csapatbajnokságok teljes jogosultsággal rendelkező résztvevői, elért eredményeik a bajnokság végeredményébe beszámítanak, és amennyiben akár helyezésük alapján, akár az osztályozókon és helybetöltőkön arra jogosultakká válnak – a 9. pontokban foglaltakat kivéve – a magasabb bajnoki osztályba is felkerülhetnek.
9. Az NB-s csapatbajnokságba, illetőleg a Budapest bajnokságba való részvételre jogot szerzett szabadidős közösség (csapat) a feljutás jogával csak akkor élhet, ha társadalmi szervezetté alakul, azaz a területileg illetékes bíróságnál sportszervezetként (sportegyesületként vagy sportvállalkozásként) nyilvántartásba veszik, továbbá amennyiben a szabadidős közösség (csapat) nem külföldi illetékességű, vagy regisztrált sportolói nem női versenyzők. E feltételeknek nem megfelelő szabadidő közösségek (csapatok) helyett a bajnokság végeredménye alapján a feltételeknek megfelelő soron következő sportszervezetet kell feljutónak tekinteni.
10. E határozat 2010. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010/2011. évi szövetségi versenykiírásokban kell érvényesíteni oly módon, hogy azok a versenykiírások kötelezően fegyelembe veendő mellékletét képezik.

0 Shares